AVOIN KIRJE SUOMEN VALTIOJOHDOLLE

AVOIN KIRJE SUOMEN VALTIOJOHDOLLE

 

 

 

Herra tasavallan Presidentti ja arvoisat ministerit

 

Arvoisat päättäjät, olkoonpa näkemyksenne Lähi- idän kriisin ratkaisusta mikä hyvänsä, vetoan teihin niiden miljoonien lasten puolesta, joita vuosikymmenestä toiseen kasvatetaan vihaamaan lähimmäistään.

 

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR, määrittelee pakolaiseksi henkilön, joka on joutunut lähtemään kotimaastaan vainon, sodan tai väkivallan tähden. Mutta pelkästään palestiinalaispakolaisia varten perustetun pakolaisjärjestön, UNRWA, mukaan pakolaistatukseen ovat oikeutettuja palestiilaipakolaisten jäkeläiset, mukaan lukien heidän laillisesti adoptoidut lapset.

 

Edellä esitetyn määritelmän seurauksena palestiinalaispakolaisten määrä on kasvanut vuodesta 1946 räjähdysmäisesti. Kun heitä seitsemän vuosikymmentä sitten oli 700000, on heitä tänäpäivänä 5,3 miljoonaa.

 

Yhdistyneet kansakunnat avustaa pakolaisia eri puolilla maailmaa, mutta suurta ihmetystä herättää varojen käytön epätasopaino. Esim. mainittakoon pakolaisia avustavien työntekijöiden lukumäärä. Palestiinalaispakolaisten lisäksi maailmassa on noin 65 miljoonaa pakolaista ja heidän keskuudessaan työskentelee 5000 avustustyöntekijää. Palestiinalaispakolais statuksella olevia henkilöitä on edellä mainitut reilut 5 milj. mutta heitä avustavien työntekijöiden määrä on 30000. Ja mitä pakolaisstatukseen tulee on kysyttävä, miksi 70% Gazan kaistaleen asukkaista on edelleen pakolaisia, vaikka kyseinen kaistale on mitä ilmeisemmin suunniteltu kahden valtion ratkaisun mahdollisesti toteutuessa? Ja varmasti on oikeutetusti todettu, että tämä vuosikymmeniä kestänyt avustaminen on riittänyt palestiinalaisiksi kutsuttujen arabien halun ja tarpeen kehittää ympäröivää yhteiskuntaa.

 

Edellä mainittu nakertaa tehokkaasti luottamusta Yhdistyneiden kansakuntien kykyyn toimia Lähi- idän konfliktin ratkaisemiseksi ja samaa epäjohdonmukaisuutta osoittaa myös Länsirannalla, Gazassa ja Itä – Jerusalemissa käytössä oleva opetussuunnitelma, jonka pohjalta tehdystä oppimateriaalista on löydetty runsaasti marttyyriuteen ja jihadismiin kannustavaa aineistoa, joka edistää radikalisoitumista. Oppimateriaali ei sisällä rauhankasvatuksen elementtejä, vaan Juutalaisia kuvataan vihollisina, jotka täytyy tuhota. Seuraavassa muutamia kyseisistä oppikirjoista löytyviä esimerkkejä:

 

Olen vannonut...Tulen uhraamaan vereni… Tulen hävittämään vallananastajat… ja tuhoamaan muukalaisten jäännökset. (3 luokan oppikirja)

 

Jerusalem on arabikaupunki, jonka esi – isämme rakensivat tuhansia vuosia sitten. Jerusalem on pyhä kaupunki muslimeille ja Kristityille…. Ja silti kaupunki edelleen antautuu siionistisen miehityksen alla. (7 luokan oppikirja)

 

Al – burag (itkumuuri) on osa Al – Agsa moskeijan ja vain muslimeilla on absoluuttinen oikeus siihen. (5 luokan oppikirja)

 

Tehtävä 2: Kuinka voimme sinun mielestäsi toimia yhdessä sen eteen, että oisimme vapauttaa kotimaamme Palestiinan sitä miehittäviltä siionisteilta? (5 luokan oppikirja)

 

Juutalaiset pitävät itseään ylhäisimpinä ihmisrotuna ajatellen, että muiden rotujen tulisi olla heidän palvelijoitaan. Juutalaisilla on sairas rikollinen sielu, he poikkeavat kaikista muista ihmisistä. (9 luokan oppikirja)

 

Olen muslimi, uhraudun vapauttaakseni Al Aqsan moekeijan (5 luolan oppikirja)

 

Kaikkien tärkeimmät aseellisen vastarinnan muodot: Marttyyrioperaatiot, kohtena sotilaat ja Juutalaiset uudisasutukset sekä uudisasukkaat. ( 8 luokan oppikirja)

 

Eduskunnasta saamani tiedon mukaisesti Suomi tukee palestiinalaishallinnon kehitystä voimassaolevan maaohjelman mukaisesti. Vuosina 2016 – 2019 suunniteltu taloudellinen tuki on 22 milj. €. Suomen prioriteetit yhteistyössä ovat opetussektori ja haavoittuvien alueiden vahvistaminen. Opetussektoria tuetaan noin 12 milj. €. vuosina 2016 – 2019.

 

Arvoisat päättäjät, olkoonpa näkemyksenne Lähi- idän kriisin ratkaisusta mikä hyvänsä, vetoan niiden miljoonien lasten puolesta, jotka kasvatetaan vihaamaan lähimmäistään. Lapsille on taattava kaikialla maailmassa mahdollisuus normaaliin kasvuun ja tähän te arvoisat päättäjät voitte vaikuttaajäädyttämällä edellä mainitut määrärahat, kunnes oppikirjojen sisältö vastaa Yhdistyneiden kansakuntien näkemystä lasten edun mukaisesta opetuksesta. On mahdotonta hyväksyä, että suomalaisten veronmaksajien varoja kohdennetaan nimenomaisiin tarkoituksiin.

 

Ja lopuksi, kuinka on mahdollista, että Suomen ulkomaankauppa ja kehitysministeri Anne – Mari Virolaisen äskettäin Nablusin kaupunkiin kohdennetaan aikana äänipommin räjäyttämisestä vastasivat Israelin puolustusvoimien sotilaat??? Onhan yleisesti tiedossa, että Nablus sijaitsee alueella A jossa on turvallisuudesta vastaa yksinoikeudella palestiinalaishallinto. Kuinka on siis mahdollista, kuten uutisoitiin, että Israelin puolustusvoimien sotilaat käyvät häiritsemässä oppilaiden koulun käyntiä. Osoittaen heitä aseella kasvoihin kaupungissa, jossa heitä ei edes ole.

 

Kirjoittanut Kari O Niemi