ISRAEL SIVUSTO

 

 

 

 

Kun Israelin lapset yössä kyynelten
aamua kohden silmät nostavat,
ja polttavina kaipuu rinnan tuskaisen,
Siionin vuoren nähdä soisivat,
ah, taas tulta syttyy sydämiin.
Kun tää toivo mielen kirkastaa,
Daavidin pyhään kotikaupunkiin
viel että riemuin saamme vaeltaa.

https://www.youtube.com/watch?v=2tdVYP1fxno

Juutalaisia lienee maailmassa jossain max. n. 14 milj. henkilöä, eli n. 0,2% maailman väestöstä ja kuitenkin he kautta aikain ovat saaneet Nobel palkinnoista 22%. Jos sitten laskemme tämän 22% osuuden maailman nyky- väestön määrästä niin luku on huikeat lähes 1.7 miljardia ihmistä. Tällä painoarvolla olevaa tietämystä, muun juutalaisen väestön meille antamaa mm. juutalaiskristillistä uskon perintöä, maailma latistaa ja boikotoi täysin ymmärtämättöminä, mitä ovat itseasiassa tekemässä. Mikä on sitten saanut aikaan tämän todellisuuden juutalaisten kohdalla? 1. Mooses 12 luvun alussa kerrotaan; 1 Ja Herra sanoi Abrahamille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. 3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+12%3A1&rnd=1572158676365 Tuo muinainen Jumalan ja Abrahamin liitto näkyy nykypäivänä keskellämme mm. juutalaisten monenlaisen keksintöjen ylivertaisena määränä hyödyttää koko maailman väestön populaatiota. Meidän sietää päivittäin ja hetkittäin etenkin uskovina siunata juutalaisia ja juutalaista Israelia, koska sen osuus arkemme nykyisenlaisessa kehittyneessä muodossaan on suurelta osa Jumalan aikaan saamaa juutalaisten kautta nykymaailmassa. Mitä olisikaan meidän nykykehityksellemme mm. tapahtunut, jos Hitler olisi onnistunut tuhoamaan kaikki juutalaiset maailmasta? Olisimme primitiivisellä tasolla monella kohtaa, verrattuna nykypäivän moniin asioihin. Jos sitten ajattelemme juutalaisia ja juutalaista mentaliteettia mm. Israelin valtion arjessa, niin he ovat auliita antamaan keksintönsä hyödyttämään muita. Tietokone ja monet sen osatekijät puuttuisivat keskeltämme sellaisina, joina ne nyt tunnemme. Sairaalateknologiaan juutalaiset ovat vaikuttaneet suuresti uusilla ylivertaisilla innovaatioillaan. Myös Suomi on ostanut sotilaallista osaamista puolustusvoimille juutalaiselta Israelilta. Suostuisimmeko luopumaan kännykästä, tietokoneesta, sairaalateknologiasta ja monesta muusta arjessamme nyt itsestäänselvyyksinä olevista asioista. Emme todellakaan halua niin tehdä! Kuitenkin lukuisat ihmiset vihaavat juutalaisia ja samalla nauttivat juutalaisista keksinnöistä arjessaan. Mitenkä skitsofreenisesti käyttäydymmekään tällä kohtaa?! Raamattu meille kertoo, että saatana saa maailman kaikki kansat kerran sotaan juutalaisia ja Israelia vastaan, tuhota heidät olemasta. Tähän heitä ajaa saatanan halu pysyä pois helvetistä ja asiaan tarvitaan, ettei juutalaista Israelia ole kansojen joukossa, koska Jeesus kerran palaa juutalaiseen Jerusalemiin ja näin Raamatun profetiat täyttyvät, myös saatanan viimein joutua ikuisuudeksi helvettiin. Kun sitten ajattelemme, että juutalaisten osuus maailman väestöstä on noin 0.2% ja kuitenkin heidän osuus Nobelin palkinnoista on noin 22%, asia ei ole sattumaa, vaan seurausta Jumalan siunauksesta juutalaisen kansan yllä. On suurta hulluutta mm. meillä monien poliittisten puolueiden taholta parjata ja mustamaalata juutalaisia ja Israelia, koska Raamatussa onmyös kerrottu siunauksen ja kirouksen kohta on voimassa; Israelia siunaavaa, Jumala siunaa ja Israelia kiroava, tulee Jumalan kiroamaksi. Haluan olla Jumala siunaama ja myös siksi tein tämän kirjoituksen kertomaan miten täysin järjetön on meidän juutalaisvihamme, joka perustuu täydelliseen asioiden väärinymmärrykseen ja joidenkin meille syöttämiin asenteellisiin vääriin ideologioihin, jotka itseasiassa ovat meille vahingoksi, mutta markkinoidaan asioina olla meille hyväksi. Sitten vielä yksi hulluus maailman tasolla kertomassa saatana vihaa juutalaista Israelia kohtaan. Kun tiedostamme mikä epäsuhta YK:ssa on koskien Israelia. Israelia syytetään monin verroin enemmän tekaistuista rikkomuksista, kun sitä vastoin Israelin naapureita kohtaan, heidän todellisia rikkomuksiaan ei juuri käsitellä YK:n piirissä. Tässäkin on nähtävissä saatanan, viha juutalaisia ja juutalaista Israelia kohtaan. Suruksi on huomattava, että Suomi on monesti ollut tuolla tuomitsijoiden joukossa ja monesti myös jättänyt puoltamatta Israelia, kun on pidättänyt äänestämästä. Lisäksi meillä nyt on ulkoministerinä henkilö, jota heidän elämänmuodon omaavia Jumala erityisesti vihaa ja tämänkin vuoksi olemme Rinteen hallituksen kautta Jumalan vihan alla. Siksi uskovien on mitä suuremmalla syyllä käytävä katumuksessa ja paastossa, parannukseen, Jumalan eteen, kansamme jo pian kääntyä palvelemaan yksin elävää Jumalaa, joka ymmärtävän on nähtävissä mm. Sakarja 6:8 tekstistä. ….minulle näin: "Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa"

YLEMMÄN KARTTASARJAN väitetään kuvaavan palestiinalaisarabien aluemenetyksiä vuodesta 1947 alkaen. Karttasarjan vihreän symbolivärin todellinen merkitys muuttuu kartasta toiseen ja johtopäätös kehityskulusta on sen tähden virheellinen. ALEMPI KARTTASARJA kuvaa johdonmukaisesti tosiasiallista hallintoa alueilla. Ylemmän karttasarjan 1. kartassa vihreä ja valkoinen merkitsevät yhdessä Iso-Britannian mandaattialuetta, jolle Kansainliiton päätöksillä piti perustaa juutalaisten kansallinen kotimaa. Minkäänlaista arabihallintoa ei alueella ollut, vaan se oli ollut Turkin imperiumin alusmaata. Mandaattijärjestelmän tarkoitus oli perustaa itsenäisiä valtioita ensimmäisessä maailmansodassa hajonneiden imperiumien alueille. Sen puitteissa Lähi-itään perustettiin myös arabivaltiot Syyria, Irak, Jordania ja Libanon. Kansainliiton mandaattipäätökset vahvistettiin myöhemmin YK:n peruskirjassa, ja ne ovat kansainvälisen lain merkittäviä osia. Kartan valkoinen väri merkitsee juutalaisten omistuksessa olleita maita. Mandaatin pinta-alasta nämä muodostivat noin 9 %. Noin 19 % oli arabien yksityisomistuksessa, mutta näitä alueita ei ole merkitty kartassa. Suurin osa maata oli brittien hallinnoimaa ei-kenenkään-maata (n. 70 %). (Survey of Palestine, Prepared in Dec 1945 and Jan 1946 for the Information of the Anglo-American Committeeof Inquiry, Volume 1, s. 257) Ensimmäisessä kartassa vihreä väri ei siis symboloi arabien maanomistusta, asuinalueita tai hallintoa alueella vaan mandaattialuetta, jolle kansainvälisten lainvoimaisten sopimusten perusteella tuli mahdollistaa juutalaisten kansallisen kodin uudelleenperustaminen. ALEMPI KARTTASARJA kuvaa alueen hallintoa todenmukaisesti. *** YLEMMÄN KARTTASARJAN 2. kartta kuvaa YK:n yleiskokouksen 29.11.1947 hyväksymää ehdotusta mandaattialueen jakamisesta juutalaisvaltioon ja arabivaltioon. Ehdotuksen taustalla oli se, että Iso-Britannia oli ilmoittanut luopuvansa huoltohallinnosta ja ympäröivät arabimaat uhkasivat sodalla, mikäli juutalaisyhteisö itsenäistyy. Koska arabit eivät hyväksyneet ehdotusta, sen perusteella ei edetty sopimukseen eikä siitä kansainvälistä lakia. Kartan vihreä väri merkitsee jakosuunnitelmassa YK:n arabeille ehdottamia maa-alueita. Koska yleiskokouksen ehdotuksella ei ollut tosiasiallista tai lainvoimaista merkitystä alueiden hallintaan, se on jätetty pois ALEMMASTA KARTTASARJASTA. *** YLEMMÄN KARTTASARJAN 3. kartassa ollaan Israelin itsenäistymisen jälkeisessä ajassa. Kun Iso-Britannia vetäytyi alueelta toukokuussa 1948, juutalaisyhteisö julisti Israelin valtion syntyneeksi. Israel tarjosi rauhaa naapurivaltioille ja kansalaisuutta kaikille alueensa asukkaille, mutta monet arabijohtajat kehottivat arabeja pakenemaan alueelta, jotta he voisivat palata sodan voittajina. Israelin julistauduttua 14.5.1948 itsenäiseksi kuuden arabimaan joukot hyökkäsivät sen kimppuun kaikilta rintamilta. Keväällä 1949 solmittujen tulitaukosopimusten mukaan Israel hallitsi valkoisella merkittyä osaa maa-alasta, Egypti miehitti Gazaa ja Jordania miehitti Jordan-joen länsirantaa. Sodan seurauksena syntyi n. 800 000 palestiinalaisarabin pakolaisongelma. Israeliin jääneet n. 150 000 arabia saivat Israelin kansalaisuuden. Vihollisuuksien tähden arabimaista pakeni tai karkotettiin n. 800 000 juutalaista, joista tuli Israelin kansalaisia. Vihreä väri kuvaa tässä Egyptin ja Jordanian miehityksiä. Tilanne on kuvattu ALEMMAN KARTTASARJAN 2. kartassa. *** YLEMMÄN KARTTASARJAN 4. kartassa on ohitettu vuosina 1967 ja 1973 käydyt sodat, joissa Israel joutui puolustautumaan arabivaltioiden hyökkäystä vastaan. Vuoden 1967 sodassa Israel sai haltuunsa Gazan, Jordan-joen länsipuolen, Golanin kukkulat ja Siinain niemimaan, jonka se palautti Egyptille vuonna 1979 solmitun rauhansopimuksen yhteydessä. Tämä tilanne on kuvattu ALEMMAN KARTTASARJAN 3. kartassa. Vuonna 1993 Israel ja Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) sopivat rauhanprosessin periaatteista. Sopimuksen mukaan Israel luovutti prosessin ensimmäisessä vaiheessa osia Länsirannasta ja Gazasta palestiinalaisten itsehallintoon. Sopimuksen mukaan palestiinalaishallinnon olisi prosessin ensimmäisessä vaiheessa pitänyt luopua Israel-vastaisesta terrorista, terroriin kiihottamisesta ja päämäärästään tuhota Israel. Oslon prosessi epäonnistui jo 1994 lisääntyneeseen terroriin ja itsemurhaiskuihin, mikä on pakottanut Israelin suojautumaan mm. turva-aidalla, kulkurajoituksilla ja puolustuksellisilla asejärjestelmillä, kuten Iron Dome -rakettitorjuntajärjestelmällä. *** VASTA MOLEMPIEN KARTTASARJOJEN VIIMEISESSÄ KARTASSA VIHREÄ VÄRI kuvaa ensimmäisen kerran palestiinalaisarabien hallintoa alueella.

ISRAEL - kenen maa? Lyhyt katsaus historiallisiin tosiasioihin Lähi-ldässä. Israel on legitiimi (laillisesti oikeutettu) valtio, jonka kansalla on historialliset ja eettiset oikeudet omaan maahansa. Perustelut: 1. Israelin valtio on yli 3000 vuotta vanha historiallinen tosiasia, kun taas Israelin maan alueella ei ole koskaan sijainnut itsenäistä palestiinalaisarabivaltiota. Kukoistavimmillaan Israelin valtio oli kuninkaiden Daavid ja Salomo aikakaudella 1000-luvulla ennen Kristusta. Rooma hävitti Jerusalemin ja Israelin maan v.70 jälkeen Kristuksen. Israelin kansa hajotettiin muihin maihin. Pieni määrä juutalaisia on kuitenkin kautta aikojen asunut historiallisen kotimaansa alueella. Roomalaiset antoivat maalle Israelin arkkivihollisten filistealaisten mukaan nimen Palestiina ja Jerusalemille nimen Aelia Capitolina. Israelin kansan hajaannuksen aikana sen maa on ollut erinimisten valloittajien hallussa. Silti pitivät vuorollaan vallassaan roomalaiset, bysanttilaiset, arabit, ristiretkeläiset, mamelukit, turkkilaiset ottomaanit 400 vuotta vv 1516 - 1917, ja maailmansodan jälkeen brittiläinen mandaattihallinto Israelin valtion uudelleen perustamiseen asti v. 1948. Milloinkaan alueella ei ollut itsenäistä palestiinalaisvaltiota. Maailmansotien välillä ja jälkeen Englannin ja Ranskan mandaattialueille perustettiin juutalaisvaltionlisäksi neljä arabivaltiota: Irak, Transjordania, Syyria ja Libanon, joten Lähi-ldän arabit eivät jääneet maiden jaossa mitenkään vähemmälle. 2. Jerusalem ei ole koskaan ollut minkään muun kansakunnan pääkaupunki kuin Israelin, ja se tuli Israelin pääkaupungiksi jo 3000 vuotta sitten kuningas Daavidin aikana. 3. Kolme laillista ja kansainvälistä organisaatiota on 1900-luvulla luvannut Israelille sen maan: Brittiläinen mandaattihallinto v.1917 Balfourin julistuksella, Kansainliitto v.I922 ja YK v. 1947. Tosin alue on joka kerta pirstottu pienemmiksi ja niin rikottu juutalaisille alun perin annettuja lupauksia. V. 1922 jaettiin Israelille aiemmin luvatusta alueesta 77% palestiinalaisarabeille ja beduiineille. Maan nykyinen nimi on Jordania. Israelille jäi vain 23% alueesta. YK ehdotti v.1947 Israelille jätetyn 23% edelleen jakamista arabeille ja juutalaisille. Israel ilmoitti hyväksyvänsä jaon, mutta arabiosapuoli ilmoitti, että he eivät jakoa hyväksy, vaan haluavat ottaa omakseen koko alueen. Heti Israelin julistauduttua itsenäiseksi v.1948 arabit aloittivat hyökkäyssodan Israelia vastaan, mutta hävisivät sen miesylivoimastaan huolimatta. 4. Israel on ostanut maansa kahteen kertaan selvällä rahalla. Juutalainen Rotschildin pankkiirisuku antoi ennen I maailmansotaa suuren lainan Turkin sulttaanille, jonka hallussa maa tuolloin oli. Lainan vakuutena oli maa-alue juutalaisille heidän muinaisesta kotimaastaan. Lainaa ei koskaan maksettu takaisin. Toisen kerran Israel osti maansa yksittäisinä maapalstoina v. 1901 perustetun Juutalaisen Kansallisrahaston varoilla yksityisiltä maanomistajilta, joista monet asuivat Lähi-Idän suurissa kaupungeissa kuten Beirutissa. 5. Israel on ostanut maansa verellään Itsenäisyyssodassa, jonka naapurivaltiot julistivat ja aloittivat, ja sen jälkeen useissa puolustussodissa. 6. Israel on raivannut viljelylle ja asutukselle autioituneen ja rämettyneen maan. Maassa, jossa juutalaisten paluumuuton alkaessa oli vain n. 600.000 asukasta, on nyt yli 7-mlljoonainen kansa, kukoistavia asutuksia, viljelyksiä ja kalalammikoita. Suuri osa Israelin maassa asuneista arabeista on muuttanut alueelle juutalaisten uudisraivaajien jäljessä, koska maa on juutalaisten maahanmuuttajien toimesta alkanut kukoistaa ja tarjonnut näin ympäröiviä alueita paremman elintason. Arabien suuri maahanmuutto juutalaisten jälkeen on dokumentoitu YK:n asiakirjoissa, ja se mainitaan myös USA:n presidentti Rooseveltin ja Englannin pääministeri Churchillin välisessä kirjeenvaihdossa. 7. Arabeilla on 21 valtiota pääkaupunkeineen, luonnonrikkauksia ja öljyä. Juutalaisilla on vain yksi valtio, jonka pinta-ala on n. 1 % arabien alueista. 8. Israel tarjosi arabinaapureilleen rauhaa, mutta naapurit aloittivat hyökkäyssodan Israelia vastaan v. 1948. Tämän arabien aloittaman sodan seurauksena syntyi arabipakolaisongelma, n. 650.000 arabia pakeni sodan jaloista Israelin alueelta. Näitä pakolaisia on pidetty pakolaisleireissä sen sijaan, että heidät olisi asutettu arabimaihin veljiensä joukkoon. Israel asutti saman määrän arabimaista tulleita pakolaisia omaan maahansa. Näin ollen maiden välillä on tapahtunut tasasuuruinen väestönvaihto. Samanlaisia väestönvaihtoja on tapahtunut muuallakin: Turkki-Bulgaria, Turkki-Kreikka, Intia-Pakistan. Missään muissa tapauksissa ei ole vaadittu yksipuolista paluuoikeutta. Näin ollen usein toisteltu väite, että Israel olisi ryöstänyt arabeilta heidän maansa, on täysin vailla historiallista ja eettistä todellisuuspohjaa. (Tämä yhteenveto on ICEJ:n laatima.)

Upea laulu 

 

 

https://israelunwired.com/idf-singing-jerusalem-blow-you-away/

 

 

Löytöjä mitkä todistavat, että Egyptistä lähtö oli todellinen 

 

https://israelunwired.com/these-discoveries-prove-that-the-exodus-from-egypt-was-real/

Hatikvan laulaminen kiellettiin 99 vuotta sitten

Hyvä musiikki esitys Ben Gurion lentokentällä 

 

https://israelunwired.com/the-flashmob-in-ben-gurion-airport/

 

 

 

Hatikva   https://goo.gl/DgWdit

 

 

Laulu Israelin ihmeellisestä voitosta 

 

https://israelunwired.com/a-must-hear-song-about-one-of-israels-most-miraculous-wars/

Mikä kaunis laulu noin 6 päivän sodan jälkeen! Kun sota syttyi, Israel ei ollut edes varma, jos ne olisivat hengissä. Kuten asiat etsii alas, Jumala ihmeellisesti pelasti Israelin. Israelin viholliset jaksavat yrittää tuhota juutalaisen kansan ja ottaa heidän maansa. Meidän viestin takaisin? Emme ole lähdössä. Jumalalla on muita suunnitelmia.

 

 

 

 

 

YK rahoitetuissa kouluissa Gazassa on syytetty monta kertaa opetuksen edistämään vihaa, ja nyt on olemassa näyttöä. Jos haluat tietää, miksi on väkivaltaa Gazan rajalla, tässä on vastaus. ”Palestiinalaiset” opetetaan vihaamaan ja tappamaan juutalaisia jo​​nuorena. Voitko koskaan odottaa rauhaa, kun opinnot edistää väkivaltaa? 

 

 

https://israelunwired.com/the-secret-is-out-about-the-uns-role-in/

 

 

 

Hamas käyttää lapsia kilpinä 

 

 

 

 

 Barbra Streisand Sings Hatikvah

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLB_mtoEZWY

 

 

 

 

Kun Israelin lapset yössä kyynelten
aamua kohden silmät nostavat,
ja polttavina kaipuu rinnan tuskaisen,
Siionin vuoren nähdä soisivat,
ah, taas tulta syttyy sydämiin.
Kun tää toivo mielen kirkastaa,
Daavidin pyhään kotikaupunkiin
viel että riemuin saamme vaeltaa.

Barbra Streisand Sings Hatikvah and Talks to Golda Meir

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8uPHaioopKM

 

 

Pakkaa matkalaukkusi ja mene katsomaan kaunista Israelia 

 

https://israelunwired.com/pack-your-bags-and-come-see-the-beauty-of-israel/

 

 

 

 

Israelin ulkopuolinen uhka

Juutalainen kansa on ikuinen 

 

https://israelunwired.com/ultimate-proof-jewish-people/

 

 

 

Juutalaisuus on kansa ja on sitä ikuisesti.  

 

https://israelunwired.com/ultimate-proof-jewish-people/

 

 

Ei miehittäjä valtio

 

 

 

 

Kuwaitilainen lehtimies tyrmistytti yleisöään myöntämällä, ettei Israel ole miehittäjävaltio
Israelin ja maltillisempien arabivaltioiden välisten suhteiden hiljalleen lämmetessä johtava kuwaitilainen toimittaja herätti tässä kuussa julkista tyrmistystä, kun hän uskaltautui puhumaan totuutta juutalaisvaltiosta.
Kirjailija Abdullah Al-Hadlaq osallistui Kuwaitin Alrai-TV: n paneelikeskusteluun, jossa hän ei ainoastaan hylännyt ajatusta Israelista ”miehitysvaltiona”, vaan meni niin pitkälle, että hyväksyi juutalaisten paluun muinaiseen kotimaahansa laillisena.
Hän jatkoi kehuen edistyksellistä juutalaista valtiota, joka saattaa häpeään suurimman osan naapuri arabivaltioista.
Lähi-idän media-tutkimuslaitoksen (MEMRI) käännös Al-Hadlaq sanoista:
"Kun Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, ei ollut olemassa valtiota nimeltä " Palestiina ". "Pidätpä siitä tai et, Israel on itsenäinen suvereeni valtio, joka on olemassa ja sillä on paikka Yhdistyneissä kansakunnissa, ja useimmat rauhaa rakastavat ja demokraattiset valtiot tunnustavat sen. Ne valtiot, jotka eivät tunnusta sitä, ovat valtioita, joissa vallitsee tyrannia ja sortaminen.
"Esimerkiksi Pohjois-Korea ei tunnusta Israelia, mutta se ei mitenkään vähennä Israelia tai sen olemassaoloa, pidämmekö siitä vai emme. Israelin valtiolla on tieteellisiä keskuksia ja korkeakouluja, jollaisia jopa vanhimmilla ja voimakkaimmilla arabimailla ei ole. Israel on valtio eikä terrori-organisaatio.
"Siellä ei ole miehitystä, siellä on ihmisiä, jotka palaavat heille luvattuun maahan. Oletko tietoinen siitä, että israelilaisten historia on muinaista ja peräisin ajalta ennen islamia? Meidän muslimien on tunnustettava, että israelilaisilla on oikeus kyseiseen maahan, ja etteivät he ole ryöstäneet sitä. 

HIENOA!!!

 

https://goo.gl/eTVMif

 

 

 

Israel ei ole apartheid valtio

 

 

 

Israelia on verrattu Etelä-Afrikan apartheid valtioon (1948-1991), minkä vuoksi sitä pitäisi boikotoida ja sille pitäisi laittaa sanktioita (BDS liikkeen mukaan)
Katsotaanpa löytyykö samanlaisuuksia. 
Etelä-Afrikassa
- mustat eivät saaneet äänestää
- tai tulla valituksi virkoihin
- mustat eivät saaneet asua eikä työskennellä valkoisten alueilla ilman passia
- tai ostaa vapaasti maata
- mustilla oli omat sairaalat, koulut, joukkoliikennevälineet, ravintolat, rannat ja akateemiset instituutiot
- lyhyesti sanottuna heitä rajoitettiin ja syrjittiin maantieteellisesti ja kulttuurisesti
Israelissa:
- kaikilla Israelin kansalaisilla niin juutalaisilla kuin arabeillakin on yhtäläinen äänioikeus
- arabeja työskentelee monissa viroissa Israelissa
- arabit ovat 3. suurin puolue Israelin parlamentissa
- arabeja on myös tuomareina, arabituomari jopa tuomitsi yhden Israelin presidentin (Olmert) vankilaan
- arabit jakavat samat akateemiset instituutiot – opiskelevat samoissa yliopistoissa juutalaisten kanssa
- heillä on yhteiset sairaalat, joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, rannat juutalaisten kanssa
- arabeja asuu kaikkialla Israelissa
- arabi on voittanut Israelin kansallisen kauneuskilpailun ja TV shown
- arabeja on Israelin kansallisissa urheilujoukkueissa jne
Frederic De Klerk, etelä-afrikkalainen johtaja, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon apartheidin lopettamisesta ja joka siis tietää mitä apartheid on, sanoi, että Israelin vertaaminen apartheidiin on ”inhottavaa” ja ”epäoikeudenmukaista”.
Katsotaanpa vertailun vuoksi, miten palestiinalaishallinto sopii juutalaisiin standardeihin
Palestiinalaishallinnossa:
- viimeisin äänestys järjestettiin 10 v. sitten (Abbas on siis laittomasti virassaan)
- palestiinalaisalueilla juutalaisten läsnäolo on rajoitettua
- juutalaiset ovat hengenvaarassa eksyessään palestiinalaisalueille
- halutessaan rukoilla pyhillä paikoillaan juutalaisilla täytyy olla sotilassaattue turvana
- juutalaiset eivät saa ostaa maata ja arabi, joka myy maata juutalaiselle saa kuolemantuomion
- virallisessa TVssä juutalaisia nimitetään apinoiksi ja sioiksi
- juuri hiljan eräs Hebronin asukas, joka toimi isäntänä juutalaiselle kansanedustajalle, pidätettiin palestiinalaisen turvallisuusjoukon toimesta
Yhteenvetona voi siis todeta, että Israelilla ja apartheidilla ei olekaan yhtäläisyyksiä, kun taas palestiinalaishallinto ja apartheid ovat paljon lähempänä toisiaan.

KD:n puheenjohta pitää Israelin kuulumisen Israeliin

KD:n puheenjohtaja näkee Jerusalemin kuuluvan juutalaisille
Julkaistu: 12.4.2018

Sari Essayah ja Israelin presidentti Shimon Peres vuonna 2013.
Jerusalem on kristinuskon, islamin sekä juutalaisuuden pyhä kaupunki. Sekä Israel että Palestiina väittävät sitä pääkaupungikseen. Jerusalem on yksi Lähi-idän verisimmistä kiistanaiheista sekä yksi avainkysymyksistä Lähi-idän rauhanneuvotteluissa.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah piti puheen Turussa järjestetyssä Israel 70 vuotta -juhlassa, jossa hän otti jyrkän sionistisesti kantaa Jerusalemin asemaan tulevaisuudessa. Hän pitää tragediana, mikäli Jerusalem jaettaisiin Palestiinan ja Israelin kesken. ”Mielestäni Jerusalemin tulee olla yksi, yhtenäinen kaupunki ja säilyä sellaisena kuin se tänä päivänä Israelin hallinnon alla tunnetaan.”
Essayah näkee myös paljon yhteistä Suomessa ja Israelissa. ”Meillä on paljon yhdistäviä asioita, vaikka maantieteellisesti olemme kaukana toisistamme. Molemmille maille itsenäisyys on kalliisti puolustettu, ei mikään itsestäänselvyys, koska molemmilla on haastavat naapurit. Lipuissammekin on yhdistävää symboliikkaa ja värit.”
Lisäksi Essayah muistuttaa, että molemmista alun perin pienistä ja köyhistä maista on tullut lyhessä ajassa korkean tason hyvinvointivaltioita, jotka ovat myös jakaneet hyvinvointiaan muille. Essayah muistuttaa myös muiden Suomen poliittisten päättäjien sionistisuudesta. Suomen eduskunnassa toimiva Israel-ystävyysryhmä on yksi parlamentin vanhimpia ystävyysryhmiä.

Kahden valtion ratkaisu